Udgivet i

Find bad sectors

You can find the bad sector by running a smart long test;

# smartctl -t long /dev/sda

You can then check the status of the long test to see if its finished, and the LBA of the first error it encountered;

# smartctl -l selftest /dev/sda
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.7.0-1-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description  Status         Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline  Completed without error    00%   17711     12345
# 2 Short offline    Completed without error    00%   17709     -
# 3 Short captive    Interrupted (host reset)   10%    450     -
# 4 Short captive    Interrupted (host reset)   10%    228     -

You can then overwrite the bad sector using dd;

# dd if=/dev/zero of=/dev/sda seek=12345 count=1
Udgivet i

Sådan tilføjer eller sletter du en samba-bruger under Linux

For at tilføje en ny bruger for at få adgang til en samba-share skal du først oprette en serverbrugerkonto ved hjælp af kommandoen “useradd” og derefter bruge den samme konto til at tilføje samba-brugeren. Følg trinene nedenfor for at tilføje brugeren john og give ham adgang til en samba-share.

Tilføjelse af en Linux-brugerkonto

En måde for en bruger at gennemse en Samba-share er at have en UNIX-konto på Samba-serveren. Dette gøres via kommandoerne ‘useradd [brugernavn]’ og ‘passwd [brugernavn]’. Hvis du allerede har oprettet brugerkontoen på systemet, skal du springe delen nedenfor over og fortsætte med at tilføje samba-bruger direkte.

# useradd john

Indstil adgangskoden til den nye oprettede bruger.

# passwd john

Tilføjelse af Samba-bruger

Når først brugeren har en lokal konto, kan deres tilsvarende Samba samba-bruger tilføjes ved hjælp af smbpasswd -a kommando. Kommandoen smbpasswd, når den bruges med -a-indstillingen tilføjer den nye samba-bruger og giver dig også mulighed for at indstille adgangskoden til den nye samba-bruger. For eksempel for brugeren john, brug kommandoen nedenfor:

# smbpasswd -a john
New SMB password:
Retype new SMB password:

-a- tilføjer john til Samba-adgangskodelisten.

For at ændre en eksisterende Samba-brugers Samba-adgangskode (ved at bruge eksemplet john-bruger igen):

# smbpasswd john
New SMB password:
Retype new SMB password:

Giver brugeren adgang til samba share
Konfigurer Samba-delingen i /etc/samba/smb.conf-konfigurationsfilen for at tillade den nye bruger at gennemse delingen:

# vi /etc/samba/smb.conf
[share1]
  comment = A Shared Directory
  path = /var/tmp/sharedir
  valid users = anthony john
  public = no
  writable = yes

Brug testparm til at vise din opdaterede andel. Genindlæs smb.conf-konfigurationsfilen med kommandoen nedenfor.
Til RHEL/CentOS 6

# service smb reload

For RHEL/CentOS 7

# systemctl reload smb

Sletning af Samba-brugeren

Brug nedenstående trin for at slette samba-brugeren. sørg for, at du også sletter den tilsvarende UNIX-bruger fra serveren, hvis det er nødvendigt.

1. slet samba-bruger(john) ved hjælp af smbpasswd-kommandoen med -x option.

# smbpasswd -x john
delete unix user(john) by userdel

2. Du kan nu slette UNIX OS-brugeren john sammen med alle de filer, der er knyttet til brugerens hjemmemappe ved at bruge kommandoen ‘userdel -r’.

# userdel -r john