Udgivet i

Sådan tilføjer eller sletter du en samba-bruger under Linux

For at tilføje en ny bruger for at få adgang til en samba-share skal du først oprette en serverbrugerkonto ved hjælp af kommandoen “useradd” og derefter bruge den samme konto til at tilføje samba-brugeren. Følg trinene nedenfor for at tilføje brugeren john og give ham adgang til en samba-share.

Tilføjelse af en Linux-brugerkonto

En måde for en bruger at gennemse en Samba-share er at have en UNIX-konto på Samba-serveren. Dette gøres via kommandoerne ‘useradd [brugernavn]’ og ‘passwd [brugernavn]’. Hvis du allerede har oprettet brugerkontoen på systemet, skal du springe delen nedenfor over og fortsætte med at tilføje samba-bruger direkte.

# useradd john

Indstil adgangskoden til den nye oprettede bruger.

# passwd john

Tilføjelse af Samba-bruger

Når først brugeren har en lokal konto, kan deres tilsvarende Samba samba-bruger tilføjes ved hjælp af smbpasswd -a kommando. Kommandoen smbpasswd, når den bruges med -a-indstillingen tilføjer den nye samba-bruger og giver dig også mulighed for at indstille adgangskoden til den nye samba-bruger. For eksempel for brugeren john, brug kommandoen nedenfor:

# smbpasswd -a john
New SMB password:
Retype new SMB password:

-a- tilføjer john til Samba-adgangskodelisten.

For at ændre en eksisterende Samba-brugers Samba-adgangskode (ved at bruge eksemplet john-bruger igen):

# smbpasswd john
New SMB password:
Retype new SMB password:

Giver brugeren adgang til samba share
Konfigurer Samba-delingen i /etc/samba/smb.conf-konfigurationsfilen for at tillade den nye bruger at gennemse delingen:

# vi /etc/samba/smb.conf
[share1]
   comment = A Shared Directory
   path = /var/tmp/sharedir
   valid users = anthony john
   public = no
   writable = yes

Brug testparm til at vise din opdaterede andel. Genindlæs smb.conf-konfigurationsfilen med kommandoen nedenfor.
Til RHEL/CentOS 6

# service smb reload

For RHEL/CentOS 7

# systemctl reload smb

Sletning af Samba-brugeren

Brug nedenstående trin for at slette samba-brugeren. sørg for, at du også sletter den tilsvarende UNIX-bruger fra serveren, hvis det er nødvendigt.

1. slet samba-bruger(john) ved hjælp af smbpasswd-kommandoen med -x option.

# smbpasswd -x john
delete unix user(john) by userdel

2. Du kan nu slette UNIX OS-brugeren john sammen med alle de filer, der er knyttet til brugerens hjemmemappe ved at bruge kommandoen ‘userdel -r’.

# userdel -r john
Udgivet i

yum Error:rpmdb open failed

rpmdb: PANIC: fatal region error detected; run recovery
error: db3 error(-30974) from dbenv->open: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: cannot open Packages index using db3 - (-30974)
error: cannot open Packages database in /var/lib/rpm
CRITICAL:yum.main:

Error: rpmdb open failed

This is how I fixed my problem.

This is quite the messy situation. You may fix this by cleaning out rpm database. To minimize risk, make a backup of files in /var/lib/rpm/ using cp command:

mkdir /root/backups.rpm.mm_dd_yyyy/
cp -avr /var/lib/rpm/ /root/backups.rpm.mm_dd_yyyy/

To fix this problem, try:

# rm -f /var/lib/rpm/__db*
# db_verify /var/lib/rpm/Packages
# rpm --rebuilddb
# yum clean all

Verify that error has gone with the following yum command

# yum update

https://unix.stackexchange.com/questions/198703/yum-errorrpmdb-open-failed