Udgivet i

Find bad sectors

You can find the bad sector by running a smart long test;

# smartctl -t long /dev/sda

You can then check the status of the long test to see if its finished, and the LBA of the first error it encountered;

# smartctl -l selftest /dev/sda
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.7.0-1-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description  Status         Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline  Completed without error    00%   17711     12345
# 2 Short offline    Completed without error    00%   17709     -
# 3 Short captive    Interrupted (host reset)   10%    450     -
# 4 Short captive    Interrupted (host reset)   10%    228     -

You can then overwrite the bad sector using dd;

# dd if=/dev/zero of=/dev/sda seek=12345 count=1
Udgivet i 2 kommentarer

Hvordan du kopierer en stor fil til USB Memory Stick på Windows

Formater din USB Memory Stick så her.
Denne form for formatering sletter ikke nogen filer i dit USB.
På Windows Start/Kør skriv cmd og sen return, i vindue som åbner, så  skriv “convert X:/FS:NTFS”, hvor X er drevbogstavet på din USB, og derefter return.
Efter et antal sekunder kan du se på kommando prompten at den er klar. “Formateringen er fuldført”
Du kan nu kopiere store filer til dit USB-pinde.